Jäsenistö

Jyllin metsästysseurassa on n 30 jäsentä. Jäsenyyttä anotaan lähettämällä kirjallinen anomus metsästysseuran puheenjohtajalle tai sihteerille. Anomuksessa kerrotaan metsästykseen liittyvät taustatiedot, kuten metsästyskortin numero, aseluvat, osoitetiedot ja henkilöt, jotka voivat suositella jäsenyyttä. Anomus käsitellään seuran kokouksessa. Myönteisessä päätöksessä ensinnä myönnetään koejäsenyys 1-3 vuoden ajaksi, jonka jälkeen voidaan hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi. Varsinainen jäsenyys edellyttää, että koejäsen sitä hakee ja seuran kokous sen hyväksyy.  

Jäsenen on oikeus:

Jäsenellä on velvollisuus:
Jäsen voi erota metsästysseurasta, kun ilmoittaa siitä kirjallisesti johtokunnalle tai suullisesti kokouksessa. Jäsen saa eron, kun erohetken velvoitteet on kunnossa.